Thật ra cái bạn thiếu không phải là động lực để làm một thứ gì đó, mà là sự rõ ràng!

Cái bạn thiếu không phải là động lực để làm một thứ gì đó, mà là sự rõ ràng!

Ngao Academy
Ngao Academy

Khi bạn có một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu của mình, hiểu rõ được kế hoạch đường hướng ra sao, hiểu rõ ý nghĩa công việc đó để hành động thì tự khắc bạn sẽ dễ dàng có động lực trong việc xác định các bước cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

Giống việc viết content vậy, bạn không cần phải có động lực để có ý tưởng viết bài, vì thật ra nó có sẵn bên trong bạn. Thậm chí bạn sẽ là người hiểu rõ chuyên môn và lĩnh vực bạn đang theo đuổi hơn ai hết.

Điều bạn thiếu đôi khi chỉ là một phương pháp, một sự rõ ràng trong việc bạn nên làm gì để tạo ra hiệu quả.

Cũng giống như mình thường hãy bảo với các bạn học viên, lý do bạn không viết được không phải là không có idea hay thiếu động lực viết, mà vì bạn còn thiếu nhiều kỹ năng để hiểu rõ mình đang làm gì và tại sao, từ đó bạn mới tự thấy hứng thú và tập trung hơn vào việc viết mỗi ngày được.

Thế nên để đạt được sự rõ ràng, bạn có thể đặt ra cho mình câu hỏi với combo 3 câu sau:

  • Tại sao mình muốn đạt được mục tiêu này?
  • Tôi sẽ dành thời gian bao nhiêu cho mục tiêu này? KPI, thời gian thực hiện trong bao lâu?
  • Mục tiêu cuối cùng của mình là gì?

Nhất định 3 câu này phải là combo đi cùng nhau nhen. Vì nếu chủ có mục tiêu chung chung thì cách làm cũng sẽ chung chung. Từ đó bạn sẽ thấy mình không còn thiếu động lực khi làm một thứ gì đó nữa.

Bạn chính là những gì bạn làm thường xuyên. Giống như Tâm khi xây được nhiều nội dung mỗi ngày cũng vì sự nỗ lực và hiểu từng ý nghĩa trong công việc của mình đang làm đó, mình gọi tên được nó. Còn nếu nói Tâm luôn hừng hực động lực thì câu trả lời là không!

Nhiều lúc mình nản lắm chứ, mệt lắm chứ, nhưng mình biết qua khoảnh khắc ấy là còn rất nhiều mục tiêu mình mong muốn đạt được.

Và chỉ khi bạn nhìn được mục tiêu cuối cùng muốn trở thành, thì bạn sẽ có được Động lực tự thân, không vì ai bắt ép hay hối thúc, chỉ có sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày một chút mà thành quả ngọt!

Nguồn: Trần Hoàng Ngọc Tâm - Founder Ngao Academy & Ngáo Content